Reerink logo

Privacy, Cookies en Veiligheid

AVG PRIVACY VERKLARING

REERINK IJZERWAREN BV hecht veel waarde aan uw privacy en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens.REERINK IJZERWAREN BV is een rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Dorpsstraat 85 8171 BN Vaassen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK: 08008429.

Contactgegevens

Adresgegevens:
REERINK IJZERWAREN BV
Centrale administratie
Postbus 19
8170 AA Vaassen
Wij zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 8:00 -17:00 uur

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

REERINK IJZERWAREN BV verwerkt persoonsgegevens indien u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen diensten en/of werkzaamheden (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Normaliter bewaren wij deze gegevens maximaal 8 jaar. Wij zijn verplicht om deze gegevens (in de vorm van een factuur en administratie) te kunnen tonen bij een controle van de belastingdienst.Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 • Recht van inzage van de betrokkene
  U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doeldat is en hoe lang deze bewaard worden.Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 • Recht op rectificatie
  Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
 • Recht op verwijdering (recht op ‘vergetelheid’)
  Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Wanneer u uw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Beveiliging van persoonsgegevens

REERINK IJZERWAREN BV neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met ons op via de contactgegevens uit deze privacyverklaring.

Cookies

Ja, wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Echter wij maken alleen gebruik van zogenaamde functionele Cookies. Deze functionele Cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens.

Functionele Cookies zijn Cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, er is daarom geen expliciete toestemming van de bezoeker nodig. Wanneer u deze site bezoekt worden er functionele Cookies geplaatst.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. of u kiest er voor om na het bezoek aan de website, de eerder geplaatste cookies te verwijderen uit uw browser.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande adres. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met bovenstaande adres. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie ook onze vacature in onze vestiging Vaassen
 
AKTIE Folder TechniektreffersAKTIE Folder IronsideAKTIE Folder KelfortAKTIE Folder TECNICA-pro